Voor de bescherming van de binnenzijde van uw bluswatersysteem tegen fouling, MIC, (mosselen bacteriën en andere waterorganismen) en de bestrijding hiervan is de de Pac-Elec-Trick essentieel en kunt u op een milieuvriendelijke en zeer effectieve wijze zorgen dat u hiervan afkomt. Door deze aangroei en aantasting is een goede werking van uw stationaire bluswatersysteem niet meer gegarandeerd.

Met name de aangroei van mosselen en andere schelpdieren zorgt voor verstoppingen en verminderde capaciteit, omdat hierdoor de buisdiameter verkleint.

Corexeed heeft voor dit probleem een passende oplossing ontwikkeld, gebaseerd op het elektrolyseren van bluswater. Hierdoor ontstaan desinfecterende stoffen die de organismen effectief aanpakken.

HOE WERKT HET
Stoffen die van nature voorkomen in water worden omgezet in een effectief desinfectans. Deze zal door het gehele systeem circuleren. De combinatie van desinfectantia heeft een afdodingspercentage van 99,99%. De uitgebalanceerde dosering is geschikt om mosselzaad te doden en mosselen onschadelijk te maken. Door de tijd zal langzaam een concentratie worden opgebouwd die er in eerste instantie voor zorgt dat de bestaande organismen worden gedood. Later zal dit een residuale werking in het water behouden, hetgeen ervoor zorgt dat nagroei niet voorkomt. Uiteraard geldt wel dat bij aanvoer van vers water opnieuw desinfectie nodig is. Tijdens de verplichte periodieke spoeling worden organismen uit het systeem gespoeld, om zo het systeem schoon te houden en te beschermen tegen verdere aangroei. Er blijven geen desinfectantia over; deze vervallen weer tot de normaal in water aanwezige stoffen nadat ze hun werk hebben gedaan. Het systeem werkt volautomatisch en toevoeging van chemicaliën is niet nodig.

TOEPASSING
De Pac-Elec-Trick is een essentieel onderdeel voor uw bluswatersysteem, ter bestrijding van mosselen, oesters, pokken, kokerwormen, wieren en andere soorten fouling in uw bluswatersysteem.

ANDERE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN VAN HET PRODUCT ZIJN:
Behandeling van afval- en rioolwater;
Behandeling van ballastwater van tankers;
Het beheersen van proceswater op o.a. platformen en in de industrie.

VEILIGHEID EN MILIEU
Chloor bleekloog is niet meer nodig, waardoor het transport en de op- en overslag hiervan tot het verleden behoren. Gevaarlijke transportleidingen zijn overbodig en de kans op lekkage in de bodem is minder aanwezig. Het risico op bodemvervuiling is hierdoor niet meer aanwezig.

VOORDELEN VAN DE PAC-ELEC-TRICK®
Chloor bleekloog is niet meer nodig
Veilige technologie
Makkelijk in gebruik, volautomatisch systeem
Zeer betrouwbare installatie
Geen kans op lekkage in bodem
Lagere onderhoudskosten
Grotere betrouwbaarheid bluswatersystemen

STANDALONE INSTALLATIE
Deze standalone installatie wordt op afstand bewaakt en dient onderhouden te worden door bevoegd en opgeleid personeel. Of bepaalde onderdelen handmatig of volautomatisch werken, is afhankelijk van uw voorkeuren en keuzes.